注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

~のa!嘚冭遲

臭andy.QQ/微信:374998388

 
 
 

日志

 
 
关于我

工作於:英國保誠保險有限公司

网易考拉推荐

08年10月17号  

2008-10-20 01:45:33|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

哈。。。

我緊系好開心啊、呵呵。,,

10月17號。太累啦。我無翻學哦。但我就系屋K悶悶悶、。跟住就系翻大陸穩嚇FOX啦。

2222222222.........當時早上10點幾啊。FOX。問我。《你系米幾點都翻的啊。?我話系啊。》感你最好E+翻揦。

感我緊系覺得早啦。因為,起碼都要食完飯煩先再走了、跟我就唔聽話啦。就食左飯先算。

食完啦。就俾電話距。我E+翻去穩你了。翻到去。距又要我去距Office接距哦。

感我就真系辛苦啦。又去接距了。哎。見到距啊。。我就無野好講了。

  然後就同左距D朋友食飯了。點HI知,距丟低我系最后。距既然同D人有講有笑感。唔理我。

我真系好想問。《你當我系咩啊。跟尾狗啊,死行系後面。理都唔hi理我。》原來果個就系距個前度。你都總算對的住我了,我緊系唔會感小氣啦。但系。你丟嚇我。我就好唔開心了。因為我從未試過感啦。但系。。。

最後你都系行翻黎同我一起行。不過我真系霖唔到你會同我講《行快幾步的唔的啊,但我真系好想答。行慢幾步的唔的啊。》點解你系都要我行快幾步啊。你同人行的感開心。講的感開心。我真系唔知你當我系咩了。。。

       到食飯間唔知叫咩名了。不過我真系覺得好難食啊。因為我從未試過食感難食既野。不過系你地先話咩雞比飯好味,呃呃呃 。。。。難食,你地全部都系雞。就的我一個系》【排骨飯。?因為我最中意食排骨啊。

我同親d師姐出去食飯。距地唔冼我叫。就會主動幫T餐牌。穩排骨飯俾我啊。雖然你都系好了解我啦。但你唔幫我叫都好啊。問都唔問我。我霖當時我地都系發對方脾氣。或者你真系想餓死我了。

有心人。緊系有 有心人啦。你d朋友自然會問你《fox》你個朋友食D咩啊?我當然反映起來啦。我就講《。。。。。我啊。。。恩。。。。恩》好內啦》。。。恩恩。。。。。TT先啊。緊系見到排骨了。第一時間就叫排骨了。呵呵。。飯黎啦。我見到就唔想食啦。因為我T到。好飽。食5落。然後我見個個都食啊。我就緊系食曬D排骨之後咩都無食啦。菜同飯。咬都唔咬淡啊。。

       食完了。fox。我地走了。fox就拖住我只手、咩都唔講。然後問我。行嚇行嚇點知去左距D朋友屋k哦、系行既路上。fox問我有某咩想要做啊、我答有。想T戲啊、。感啊。我同距地講聲我得走咯。原來系去距地度開臺啊。感我就話,唔好啦。費事了。點知。到開臺時間了。距既然自己玩自己啊。我就自己一個系度望住個電視。好悶啊。悶到。咩都無得T哦。

      感我自然就send sms 俾我師姐啊。、距就叫我去凹莊穩距。哦。感我就提出。同距地講。《我要穩穩我師姐啊。你地玩住啊。--==俾電話我啊。跟住有個女仔話。你去邊穩啊。然後我照講。距就唔系感想我去了。距以為我唔熟悉廣州。因為距知我系香港》點知。幾個勸說嚇。就唔俾去了。然後FOX就話唔好去了。好快打完了。跟住個女仔話,你都系快同距T戲了。唔系就無的T了。就感。搞到我好對唔住人地i。一陣,我啊媽既然打電話俾FOX哦。問我D唔知咩。講我D野。直頭同距煲電話了。跟住走過陣。FOX同我講。你都系少D翻了。搞到你媽感擔心你。

然後我緊系唔的啦。鬼叫我中意你呢個臭豬咩?呵呵。。。。。。。。

      我地就拖住手。一直行到去北京路了。呵呵。覺得好怪。好唔知點感。。。。。。感就去市一宮T《畫皮?》哦。哈哈。其實距想同我一起T...n梁祝、/,噶。但我同距講上次我同同學去T左啦。所以唔T。跟住搞到距吃醋哦。

嘎嘎。。唔好意思了

     T完,我地就打的翻去了。點知。系的士度。同fox打架哦。《系玩噶》搞到。笑到我地無力打對方。跟住落車時。由俾我打距啊。笑到我走黎走去。俾人以為傻啊。好才當時好夜。無咩人哦。翻去訓覺了。。。

    第2日18號。fox,翻工了。跟住我就5知穩邊個陪我行街好了。。都系穩師姐好了。哈哈。距放假哦。跟住我同距系東山口會面啊。呵呵。,見到距就去左行上下9了、跟住又約埋個同學。,唔講距啦。講系距啊。真系激到我同我師姐。唔知講咩好哦。我地系上下9間小島-=距過黎一起食飯點知等有成2個鐘都唔黎。搞到我地無心情食啊。跟住走了。唔食啊。唔講距啊。講距我就火啊。。

      但個晚有人發信息俾我。話系上下9見到個好使系我。邊有可能啊。我著黑衫啊。你話我著白衫。暈。。

到左果晚。師姐約左人啊。要離開我啊。感我就自己一個人去fox公司接距了。嗚嗚。。。真系慘啊啊。

接左距。然後就去食飯哦。食完。。行街了。去左天河城T野啦。呵呵。不過FOX就唔俾買了。

     然後距拖住手。行到暈。轉埋車去中華。。買野《買左包臘腸俾我麻麻。呵呵》。跟住累了,要我幫距按摩啊。

慘啊。慘慘慘。。。。無奈。。。

      跟住我無野做。就寫D問題。俾距答。不過我好開心,夜了。媽媽要我訓。唔講住先了。

                                                                                           2008.10.20.凌晨點43

  评论这张
 
阅读(166)| 评论(11)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017